Zeestraat 231

Nederland

1943 AC Beverwijk

0624807899

Klassieke acupunctuur

Acupunctuur is een energetische geneeswijze, wat wil zeggen dat het gebaseerd is op de gedachte dat er geen leven mogelijk is zonder Qi (=levensenergie). Qi is de basis van al het leven, de motor achter alle lichaamsprocessen. Als de Qi vrij kan stromen blijven we lichamelijk en geestelijk gezond.

Het evenwicht tussen yin en yang staat hierin centraal. Yin en yang zijn tegenpolen, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zij vullen elkaar aan en vormen een eenheid. Yin staat voor het vrouwelijke en het passieve; is donker, koud, vochtig en stil. Yang staat voor het mannelijke en het actieve; is licht, warm, droog en beweeglijk.
De Qi-stroom is afhankelijk van de wisselwerking tussen yin en yang.

Wanneer er een tekort of een onderdrukking van de Qi-stroom in het lichaam ontstaat, gaat dit op termijn gepaard met geestelijke en lichamelijke klachten. Wanneer de natuurlijke stroom van Qi langdurig verstoord is, zullen er op den duur fysiek aantoonbare klachten ontstaan. Maar voordat dit proces heeft geleid tot zichtbare veranderingen heeft deze verstoring al geruime tijd bestaan op energetisch niveau. Deze verstoring kan veel hinder geven. Denk aan klachten als vermoeidheid, niet lekker in je vel zitten, slecht slapen, hoofdpijn etc. 
Door het juist diagnosticeren van de verstoorde energiestroom en het vervolgens plaatsen van flinterdunne naaldjes op de energiebanen (meridianen) in het lichaam, kan de energie van het lichaam er weer toe aangezet worden de tekorten of stagnaties van Qi op te lossen.